Na rity

Zasadeu výbor parlamentu. 
Dneskaj zase pre Kočnera. 
Odporné veci má nahrané tu,
treba to vyréšit do večera. 

Ale šecá se enem stažuvali, 
že zas mosá času strácaty, 
prečo sa na nych kriku valí, 
ved Koči už sedý na rity. 

Zasadeu výbor parlamentu.
Dneskaj zase pre Kočnera. 
Furt nová špina tu aj tu
Ludé už any neuverá

Tolkýho hnusu v jeden svet
Gde Trnka kradne Haščimu
A Hašči klame internet,
že nedá se verit nykomu

Zasadeu výbor parlamentu. 
Dneskaj zase pre Kočnera. 
Zazneuo enem pár lamentú, 
že zítrá lepčí bude, než jak včera. 

Treba len vydržat do voléb,
Nalapat ludý na žinčicu
A po tom vyžrat im šecok chléb
Prípadne sadnút na plachetnycu